När du är ute i skogen är täckningen på ditt mobila bredband ofta inte den bästa. Men med några enkla knep kan du se till att du har bra täckningen så du kan surfa även ute i vildmarken.

Ute i vildmarken, bland skog och vattendrag, är det ibland svårt att surfa på nätet med det mobila bredbandet. Täckningen är ofta svag och inte lika stabil som i städerna. Det finns dock saker du kan göra för att förbättra täckningen och på så vis kunna surfa i vildmarken. Här är tre tips på hur du får bra täckning på ditt mobila bredband ute i vildmarken.

Välj en operatör med en bra täckning där du använder ditt mobila bredband

Landets operatörer erbjuder olika bra täckning runt om i landet. Därför bör du alltid välja en operatör som erbjuder bra täckning i området där du ska använda ditt mobila bredband. Samtliga operatörer har täckningskartor på sina webbsidor som ger en indikation på hur bra täckningen är på olika platser i Sverige.

Tips! Jämför mobila bredband på Mobiltbredband.se för att se vilket som passar bäst för dina surfvanor.

Ge dig ut på vattnet så du är fri från träden

Täckningen på ditt mobila bredband kan påverkas av att saker täcker signalerna från att nå fram till basstationen. Exempel på sådant som kan störa täckningen är träd. Befinner du dig i skogen gör du därför bäst i att leta upp ett vattendrag, exempelvis en å.

Det mest optimala är om du har möjlighet att ge dig ut på vattnet, exempelvis paddla ut på en kanot. Öppna ytor gör det lättare för signalerna att nå fram och därmed får du bättre täckning på ditt mobila bredband.

Införskaffa dig en antenn

Är täckningen svag kan en antenn vara det som saknas för att du ska kunna surfa igen.

Med en antenn når signalen fram till basstationen och täckningen blir därmed bättre.