Bresiljeån är en liten skogså som rinner genom ett vackert landskap av relativ vildmark från sjöarna Bresiljorna ned till byn Åmot där den ansluter sig till Testeboån. Ån är lättillgänglig då det finns bilväg till såväl ilägg som upptag för både övre och nedre sträckan.

Eftersom Bresiljeån är ett biflöde till Testeboån så kan SMHIs prognos för vattenflödet i Konstdalsströmmen ge en god indikation på flödet i Bresiljån. 

Hela sträckan från Bresiljorna ner till Åmot är cirka 12 km med en total fallhöjd på cirka 130m, övre delen är lätt (klass 1-2) och det rinner på mest hela tiden. Nedre delen är mer teknisk (klass 3). Ett tips är att vara på hugget tidigt under våren då vårfloden kommer ett antal veckor tidigare här än ex Ljusnan, ett bra sätt att komma i form på våren alltså! Kombinera gärna denna tur med ett besök i Testeboån eller den mycket närliggande Kölsjöån om ni ändå är ut och åker.

Det finns en god chans/risk att se björn och varg då området har ett vargrevir och gott om björnar. 

Vägbeskrivning:

Kör till byn Åmot (ligger längs väg 546) och sväng av på väg 547 (Svartnäsvägen) och kör ner till bron, där hittar du sista forsen på nedre sträckan, ser den körbar ut så borde hela sträckan vara

Övre turen, Bresiljorna-Jansbo (7km) 2.1b

Allmän beskrivning:

Fin relativt enkel turpaddling med hyfsat kontinuerligt flöde.

Faror eller risker:

Kan vara grunt och det kan finnas träd över ån.

Vägbeskrivning:

Utgå från Åmot. kör västerut på väg 546, 3.1 km från vägkorsningen mot Svartnäs. När du ser ett elskåp på vänster sida in på den lilla grusvägen. När du kommer till bron finns det en liten grillplats med vindskydd till höger och här är upptag för övre turen och ilägg för den nedre. Fortsätt över bron och cirka 7km upp till Bresiljorna för ilägg övre turen.

Nedre turen, Jansbo-Åmot (5km) 3.2b

Allmän beskrivning:

Kul creekingsträcka för alla som passerat nybörjarstadiet. Vid bron över ån ligger första forsen, den ger en bra indikation av resten av sträckan. Ser detta ok ut så är det bara att köra. De första forsarna kommer direkt efter varandra med några hundra meters mellanrum sedan lugnar det ner sig en dryg kilometer innan sista forssträckorna som börjar innan bilbron.

Faror eller risker:

Grunt/stenigt & ev. träd över forsen.