Trollforsarna i Piteälven strax norr om Moskosel är kanske de bästa paddelvatten som finns att uppbåda i Sverige. Här finns allt från brant creeking via idealiska lekvalsar och vågor till riktig ”big water” paddling.

OBS! Det pågår arbeten med att återställa Piteälven efter flottningsepoken.

Detta innebär att en hel flottningsmurar har tagits bort och delvis ändrat på karaktären på forsarna i området. Bland annat så är det idag betydligt mindre vatten som går igenom Björnideforsen, men däremot mer vatten i deltalandskapet.

Piteå Kommuns hemsida kan du läsa mer om älven och vad som händer i och runt den för tillfället.

Piteälven är en av Sveriges fyra nationalälvar och den största riktiga vildmarksälven. Här finns massor att välja på:

  • Park and play i Paltvalsen, Glashällen eller Banforsen
  • turpaddling ”riverplay” från campingen till järnvägsbron eller längre ner till väg 45.
  • Big water + riverplay i Benbryteforsen
  • Creeking i övre trollforsarna
  • Den som verkligen söker en utmaning kanske funderar på flottarrännan.

Till skillnad mot andra forsar i Sverige som Kölsjöån och Bresiljeån finns det flera olika typer av paddling – och gott om vatten nästan hela året. Vattenföringen i Piteälven är relativt stabil tack vare stora sjösystem nära källflödena och vanligtvis funkar alla de vanliga ställena som nämns nedan hela våren och stora delar av sommaren och ofta en bit in på hösten.

Vägbeskrivning:
Närmaste centralort är Moskosel, följ väg 45 som går igenom Moskosel, ca: 1 km norr om den plats där vägen korsar Piteälven finns en avtagsväg västerut. Följ denna ca: 6-7km tills du kommer fram till järnvägen och därefter ytterligare ca: 7km till campingen. Se även kartbilden för mer detaljer.

Allmän beskrivning:
Vänsterfåran (dvs längst norrut av Trollforsens olika fåror)har länge stått i skymundan av den betydligt mer paddlade mittenfåran, men bjuder inte desto mindre på mycket fin creekpaddling.

Vänsterfåran är klart lättare än mittenfåran (förutom ett ofarbart fall ungefär mitt på sträckan) och lämpar sig mycket väl för de som vill prova på riktig creeking, men den bjuder även på en del utmaningar för mer erfarna paddlare.

Faror eller risker:

Ett troligtvis ofarbart parti på mitten av sträckan med ett vattenfall (cirka 4-5 m) där stockar och utskjutande klippor förhindrar fri passage. Genomsnittlig fallhöjd 25m/km

Vägbeskrivning:
Kör grusvägen från Trollselet vidare uppströms några km, när man ser en kraftledning som går över vägen i slutet av en lång raksträcka så ska man leta efter en liten avfart och en stig på vänster sida. Stigen ner till sjön är cirka 400m, sedan följer ett antal 100m paddling över sjön. Följ sjöns norra strand för att hitta vänsterfåran (håll betydligt mer höger för att komma till mittenfåran)

Creekingdeltat 5.3b

Allmän beskrivning:
Övre Trollforsarnas norra fåra kallas bland paddlare för creekingdeltat, men heter egentligen Fätnafåran, och består av en mängd mindre forsar. Det är oftast grunt och relativt brant med inslag av fall. Creekingdeltat är mest lämpat för erfarna paddlare, men det är lätt att bära överallt och det finns många delar som är betydligt enklare än klass 5.

Flottarrännan 6.6b

Allmän beskrivning:
Mycket kraftiga forsar i en karg men vacker kanjonmilö. Hela sträckan bör rekas innan den körs.

Faror eller risker: Många kraftiga sugvalsar och undercuts. Oerhört snabbt vatten och kraftiga virvlar i flera av forsarna

Mellersta Trollforsarna 4.3b

Allmän beskrivning:
Mellan campingen vid Trollselet och järnvägsbron där inlandsbanan passerar älven finns flera relativt stora forsar med många fina valsar och surfvågor

Nedre Trollforsarna 3.3b

Allmän beskrivning:
Förnärvarande finns ingen utförlig beskrivning av nedre Trollforsarna. Kort kan sägas att det är ca: klass II-IV blandat med lite slätvatten. Flera forsar är breda och långa och det kan vara svårt att bära på vissa ställen men det flesta delar går finfint att reka direkt från kajaken bara man hålla lite utkik.

Mitt på sträckan är det en lång (ca 3-4 km) fors som på högt vatten blir ganska tuff men ordentligt rolig.

Faror eller risker:

Svårt att reka på en del ställen. En del monstervalsar, de flesta lätta att paddla runt.

Vägbeskrivning:
Mellan järnvägsbron och RV45 Upptag går att göra någon kilometer uppströms RV45, det går bilväg längs älven förbi det sista stora selet.

Benbrytarforsen 4.4b

Allmän beskrivning:
Stor fors, klass IV-V med väldigt bubbliga bakvatten på några ställen. Älven droppar några meter ca 500 meter nedströms bron med en jättesugvals bakom. Hela sträcka bör rekas innan man hoppar i. I slutet av benbrytarforsen följer en serie mindre forsar (dock med rejält stora vågor i högvatten) med lite olika playspots som är lämpliga för Park and Play.

Faror eller risker:

Väldigt turbulenta bakvatten på vissa ställen, reka väl!

Banforsen 3.1a

Allmän beskrivning:
Banforsen är egentligen två korta forsar med ca 200 meter emellan. Den övre delen består av ett antal olika hällar i olika nivåer som bildar vågor och valsar på flera ställen gott om bakvatten och enkla linjer om man vill undvika valsarna.

Nedre delen är ett dropp på ca 1,5 meter i vilken det bildas ett flertal olika vågor och valsar, ingenting farligt (i alla fall inte runt 350 m3/s) och med slätvatten så långt ögat når nedanför.

Vägbeskrivning:
Om man kör från Älvsbyn mot Vidsel så ska man börja bli uppmärksam efter några mil när man just har passerat Riddarhällan. När man ser skylten ”östrand” så tar man in vänster på en liten grus- eller lerväg. Följ vägen ända ner till vattnet och ni har hittat ilägget.

Fällforsen 5.3a

Allmän beskrivning:
Kort, intensiv och brant fors. Hela älven droppar ca 11 meter på en sträcka av ca 30 meter.

Vägbeskrivning:
Ca 1 mil nedströms vidsel, skyltat.