Kölsjöån utgör tillsammans med Bresiljån de huvudsakliga tillflödena till Testeboån. Kölsjöån rinner genom vackert omväxlande natur- och kulturmiljöer och mynnar precis som Bresiljån i byn Åmot där de tillsammans bilder Testeboån.

Kölsjöån är något mindre än Bresiljån och kräver något mer vatten. Det innebär att du som planerar att paddla i ån bör ta reda på vattenståndet innan avfärd. För att kunna paddla ån bör det passera minst 30m vatten per sekund i ån.

Ån är mestadels smal som en mindre landsväg och vid 30m/s i Konstdalsträmmen så var det grunt och mycket sten men fullt paddelbart. Forsarna är långa och kontinuerliga med få och små bakvatten.

Två dammar passeras på sträckan. Den första (masugnsdammen efter den lilla sjön mitt på sträckan) är ofarbar. Den andra vid kvarnen i Åmot ser ut att vara körbar, men man bör nog kolla ordentligt vid lågvatten hur bottnen ser ut nedanför.

Vägbeskrivning:

Kör till byn Åmot (ligger längs väg 546) och sväng av mot sydväst på väg 547 (Svartnäsvägen) och kör sedan cirka 4km tills ni ser Hedsjön på vänster sida här är ilägget. Det finns en rastplats där man kan parkera. Upptaget detsamma som nedre sträckan av Bresiljån dvs. vid lanthandeln i Åmot.